Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30
Datum och tid: 2012-05-22 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Försvarets logistik (kl. 11.00)
Information
Generallöjtnant Göran Mårtensson m.fl.,
Försvarsmakten

2. Försvarets logistik (kl. 11.30)
Information
Generaldirektör Gunnar Holmgren m.fl.,
Försvarets materielverk (FMV)

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Rapporter

6. Nordisk stridsgrupp 2015 (FöU8)
Justering
Prop. 2011/12:84
Föredragande: IW

7. Beslut om att delta i internationellt seminarium

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2011/12:29
Punkt 6: Förslag till betänkande 2011/12:FöU8