Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-05-24 kl. 11:00

Torsdag 2012-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31
Datum och tid: 2012-05-24 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Försvarets logistik (FöU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:86
Föredragande: UB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 maj kl. 11.00.

7. Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten (MUST) informerar
(kl. 11.10)
Stf. chef Helena Rietz m.fl., MUST

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:30
Punkt 4: Utkast till betänkande 2011/12:FöU9