Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-05-31 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-frågor

4. Rapporter

5. Försvarets logistik (FöU9)
Justering
Prop. 2011/12:86
Föredragande: UB

6. Övriga frågor

7. Om rapporten Strategisk utblick 2012 (kl. 10.10)
Information
Generaldirektör Jan-Olof Lind m.fl.,
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:31
Punkt 3:
- KOM(2012) 147
- Faktapromemoria 2011/12:FPM147
Punkt 5: Förslag till betänkande 2011/12:FöU9