Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Försvarsmakten informerar om aktuella frågor
Information
ÖB Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-frågor

5. Rapporter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: protokoll 2011/12:3