Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Information om Försvarsmakten
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-frågor

5. Rapporter

6. Budgetramen för utgiftsområde 6
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1
Föredragande: IW

7. Höständringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:2
Föredragande: IW

8. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap (FöU1)

Beredning
Prop. 2011/12:1
Föredragande: UB

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 november kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:4
Punkt 3: Protokollsutdrag 2011/12:3 från KU
Punkt 4:
- KOM(2011) 613
- KOM(2011) 648
- Rapport från EURATOM: On the implementation of the
obligations under the Joint Convention on the Safety of
Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive
Waste Management
- Pressmeddelande 15336/11 från Europeiska unionens råd
Punkt 6 och 7:
- Protokollsutdrag 2011/12:2 från FiU
- PM om ev. yttrande till FIU
Punkt 8: Utkast till betänkande 2011/12:FöU1