Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Information om verksamheten
Generaldirektör Elisabet Falemo m.fl. från Elsäkerhetsverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-frågor

5. Rapporter

6. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes-
och försvarsutskott (UFöU)

7. Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser (FöU2)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:19 och motioner
Föredragande: KHS

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 november kl. 09.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:7
Punkt 4: KOM(2011) 696
Punkt 6: PM förordnande av deputerade i Sammansatt utrikes-
och försvarsutskott
Punkt 7: Utkast till betänkande 2011/12:FöU2