Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2011/12:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Rapporter

4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap (FöU1)

Ev. justering
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: UB

5. EU-förslag om förordning om
säkerhet för prospekterings-, undersöknings-
och produktionsverksamhet för olja och gas
till havs
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2011) 688
Föredragande: KHS

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 november kl. 11.00

8. Kl. 10.30 Information inför möte i Europeiska
unionens råd (utrikesfrågor)
Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvars-
departementet

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:8
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:FöU1
Punkt 5:
- KOM(2011) 688
- SEK(2011) 1294
- Pm om subsidiaritetsprövning av KOM(2011) 688
Punkt 8:
- Kallelse och preliminär dagordning till 3130:e mötet i
Europeiska unionens råd, CM 5412/11
- Kommenterad dagordning till EUN med anledning av
rådet för utrikesfrågor (försvar) den 30 november 2011
- Rapport från informella försvarsministermötet i EU i
Wroclaw den 22-23 september 2011