Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2013-01-31 kl. 09:00

Torsdag 2013-01-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13
Datum och tid: 2013-01-31 09:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet (FöU3)
Justering
Motioner
Föredragande: ELM

4. Rapporter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 februari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:12
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:FöU3