Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15
Datum och tid: 2013-02-19 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Försvarsmakten om operativa studier och spel
Information
Generalmajor Dennis Gyllensporre m.fl., Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Förordnande av deputerade i sammansatt utrikes- och
försvarsutskott
Föredragande: IW

5. Konferens om baltiska och nordiska säkerhets- och
försvarsfrågor
Beslut om deltagande i konferens i Saeiman, Riga
(IW)

6. Explosivämnen (FöU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: RS

7. Regeringens skrivelser med anledning av Riksrevisionens
rapporter (FöU5)
Beredning
Skr. 2011/12:173, skr. 2012/13:42 och motioner
Föredragande: MB

8. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet (FöU6)
Beredning
Skr. 2012/13:59 och motioner
Föredragande: IW

9. Rapporter

10. EU-frågor

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 februari kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:14
Punkt 3: Inbjudan till UD:s folkrättsdag
Punkt 4: PM Förordnande av deputerade i Sammansatt utrikes-
och försvarsutskott
Punkt 5: Inbjudan från Lettlands parlament till säkerhets- och
försvarsforum
Punkt 6: Utkast till betänkande 2012/13:FöU4
Punkt 7: Utkast till betänkande 2012/13:FöU5
Punkt 8: Utkast till betänkande 2012/13:FöU6
Punkt 10: Skriftligt yttrande i mål C-474/12 vid EU-domstolen