Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2013-03-05 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Personalförsörjning och Försvarsmaktens förmåga
(kl. 11.00)
Information
Försvarsminister Karin Enström m.fl., Försvarsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Explosivämnen (FöU4)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RS

5. Regeringens skrivelser med anledning av Riksrevisionens
rapporter (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:173, skr. 2012/13:42 och motioner
Föredragande: MB

6. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet (FöU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2012/13:59 och motioner
Föredragande: IW

7. Mottagande av motion
Från NU, motion 2012/13:N339

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:16
Punkt 3:
- Brev från Nordiska rådets president
- Inbjudan till seminarium i Stortinget
Punkt 4: Utkast till betänkande 2012/13:FöU4
Punkt 5: Utkast till betänkande 2012/13:FöU5
Punkt 6: Utkast till betänkande 2012/13:FöU6
Punkt 7:
- NU protokollsutdrag 20130221
- Motion 2012/13:N339