Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18
Datum och tid: 2013-03-07 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Årsredovisning för 2012 och budgetförslag för 2014
Information
Vik. överbefälhavare generallöjtnant Jan Salestrand m.fl.,
Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-förslag om åtgärder för att säkerställa en hög
gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet
i hela unionen
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2013) 48
Föredragande: IW

5. Rapporter

6. EU-frågor

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 mars kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:17
Punkt 4: Faktapromemoria 2012/13:FPM68
Punkt 6: Kommissionens yttrande K(2013) 957