Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-03-14 kl. 10:00

Torsdag 2013-03-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20
Datum och tid: 2013-03-14 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

4. Samhällets räddningstjänst (FöU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: KTL

5. Hemvärnet (FöU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: IW

6. Subsidiaritetsprövning av förslag om en gemensam nät-
och informationssäkerhet i hela unionen (FöU11)
Fortsatt subsidiaritetsprövning
KOM(2013) 48
Föredragande: IW

7. EU-frågor

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:19
Punkt 3: Utkast till betänkande 2012/13:FöU7
Punkt 4: Utkast till betänkande 2012/13:FöU8
Punkt 5: Utkast till betänkande 2012/13:FöU10
Punkt 6: Utkast till utlåtande 2012/13:FöU11
Punkt 7: COM(2013) 121