Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:22 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22
Datum och tid: 2013-04-09 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

4. Samhällets räddningstjänst (FöU8)
Justering
Motioner
Föredragande: KTL

5. Hemvärnet (FöU10)
Justering
Motioner
Föredragande: IW

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 april kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:21
Punkt 3: Utkast till betänkande 2012/13:FöU7
Punkt 4: Förslag till betänkande 2012/13:FöU8
Punkt 5:
- Förslag till betänkande 2012/13:FöU10
- Alternativ FöU10 beslutspunkt 3