Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23
Datum och tid: 2013-04-16 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Inför kommande försvarsministermöte i EU
Information
Försvarsminister Karin Enström m.fl., Försvarsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

5. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Beslut
Föredragande: IW

6. Val av deputerade i sammansatt utrikes- och
försvarsutskott
Beslut
Föredragande: IW

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Kallelse och preliminär dagordning 3236:e mötet i
Europeiska unionens råd (utrikes frågor)
Punkt 2: Protokoll 2012/13:22
Punkt 3: Utdrag ur protokoll från KU 2012/13:36
Punkt 4: Utkast till FöU7
Punkt 5: PM - Förordnande av deputerade i sammansatt
utrikes- och försvarsutskott