Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:24 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24
Datum och tid: 2013-04-23 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Riksrevisionens rapport Bemanningen av marinens och
flygvapnets stående insatsförband (FöU9)
Beredning
Skr. 20012/13:97 och motioner
Föredragande: MB

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen
under 2012 (FöU1y)

Beredning
Skr. 2012/13:80 och motioner
Föredragande: KTL

5. Rapporter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:23
Punkt 3: Utkast till betänkande 2012/13:FöU9
Punkt 4: Utkast till yttrande 2012/13:FöU1y