Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Riksrevisionens rapport Bemanningen av marinens och
flygvapnets stående insatsförband (FöU9)
Justering
Skr. 2012/13:97 och motioner
Föredragande: MB

4. EU-frågor

5. Rapporter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:26
Punkt 2: Nordiska rådets rekommendationer
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:FöU9
Punkt 4: KOM(2013) 240