Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:28 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28
Datum och tid: 2013-05-21 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Jämställdhet och genderfrågor (FöU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

4. Försvarsmakten och vissa miljöfrågor (FöU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

5. Rapporter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:27
Punkt 3: Utkast till betänkande 2012/13:FöU12
Punkt 4: Utkast till betänkande 2012/13:FöU13