Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-05-28 kl. 10:30

Tisdag 2013-05-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-05-28 10:30
Plats: RÖ 5-32

1. Försvarsmaktens miljöarbete m.m. (kl. 10:30)
Information
Miljöchef Arne Wessner m.fl., Försvarsmakten

2. Inför möte i rådet (transport, telekommunikation och
energi)
(kl. 11:30)
Information
Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet
KOM(2013) 48

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Grönbok om försäkring mot naturkatastrofer och
katastrofer som orsakats av människor (FöU12)
Beredning
KOM(2013) 213
Föredragande: IW

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 maj kl. 09.00

Bilagor


Punkt 2: Kallelse och preliminär dagordning 3243:e mötet i Europeiska unionens råd (transport, telekommunikation och energi)
Punkt 3: Protokoll 2012/13:28
Punkt 5: Ev. delas material vid sammanträdet