Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:30 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 09:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30
Datum och tid: 2013-05-30 09:00
Plats: RÖ 5-32

1. Försvarsmakten m.m.
Information
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Jämställdhet och genusfrågor (FöU14)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

5. Grönbok om försäkring mot katastrofer (FöU12)
Fortsatt beredning
KOM(2013) 213
Föredragande: IW

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni kl. 11.30

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:29
Punkt 4: Förslag till betänkande 2012/13:FöU14
Punkt 5: Utkast till utlåtande 2012/13:FöU12