Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:30

Tisdag 2013-06-04 kl. 11:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31
Datum och tid: 2013-06-04 11:30
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Grönbok om försäkring mot katastrofer (FöU12)
Justering
KOM(2013) 213
Föredragande: IW

4. Rapporter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:30
Punkt 3: Förslag till utlåtande 2012/13:FöU12