Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Torsdag 2013-06-13 kl. 08:30

Torsdag 2013-06-13 kl. 08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-06-13 08:30
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Försvarsmakten och vissa miljöfrågor (FöU13)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

4. Rapporter

5. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:31
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:FöU13