Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5
Datum och tid: 2012-11-08 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Offentlig utfrågning om anskaffning av nästa
generation JAS 39 Gripen


Bilagor


Punkt 1: Program för försvarsutskottets offentliga utfrågning om
anskaffning av nästa generation JAS 39 Gripen