Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-11-20 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
budgetåret 2013 (FöU1)
Justering
Prop. 2012/13:1 och motioner
Föredragande: UB

4. Proposition 2012/13:30
Fråga om yttrande till UbU
Proposition 2012/13:30 Forskning och innovation och motioner
Föredragande: IW

5. Förordnande av deputerade i Sammansatt utrikes- och
försvarsutskott
Föredragande: IW

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:6
Punkt 3:
- Förslag till betänkande 2012/13:FöU1
- Stenografisk uppteckning av FöU:s offentliga utfrågning
(Obs! Endast digitalt)
Punkt 4: Protokollsutdrag UbU 2012/13:3
Punkt 5: PM - Förordnande av deputerade i Sammansatt utrikes-
och försvarsutskott