Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15
Datum och tid: 2013-12-12 08:30
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och
explosivämnen m.m. (FöU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KTL

4. Försvarspolitiska frågor (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

5. EU-frågor

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:14
Punkt 3: Utkast till betänkande 2013/14:FöU6
Punkt 4: Utkast till betänkande 2013/14:FöU7
Punkt 5: KOM(2013) 856