Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16
Datum och tid: 2014-01-21 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och
explosivämnen m.m. (FöU6)
Justering
Motioner
Föredragande: KTL

2. Försvarspolitiska frågor (FöU7)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

3. Rysslands militära förmåga (ca 11.15)
Information
Försvarets forskningsinstitut

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Dammsäkerhet (FöU8)
Beredning
Prop. 2013/14:38 och motioner
Föredragande: KTL

7. Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
RiR 2013:22

8. EU-frågor

9. Rapporter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 januari kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2013/14:FöU6
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:FöU7
Punkt 3: Rapport (endast elektroniskt)
Punkt 4: Protokoll 2013/14:15
Punkt 5:
- KansliPM
- Reserapport Natohögkvarteret i Bryssel
- Sammanträdes- och aktivitetsplan (delas vid sammanträde)
Punkt 6: Utkast till betänkande 2013/14:FöU8
Punkt 7:
- KansliPM
- RiR 2013:22 (endast elektroniskt)
Punkt 8: Europeiska rådets slutsatser från 19-20 dec. 2013