Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:17 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17
Datum och tid: 2014-01-28 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Försvarsmaktens uthålliga insatser
Information
Riksrevisor Jan Landahl m.fl., Riksrevisionen

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Integritetsskydd vid signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Beredning
Skr. 2013/14:54 och motioner
Föredragande: MB

5. Dammsäkerhet (FöU8)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:38 och motioner
Föredragande: KTL

6. EU-frågor

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 februari 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2013/14:16
Punkt 4: Utkast till betänkande 2013/14:FöU5
Punkt 5: Utkast till betänkande 2013/14:FöU8