Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18
Datum och tid: 2014-02-04 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Dammsäkerhet (FöU8)
Justering
Prop. 2013/14:38 och motioner
Föredragande: KTL

2. Information av Strålsäkerhetsmyndigheten
Information
Generaldirektör Mats Persson m.fl., Strålsäkerhetsmyndigheten

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Integritetsskydd vid signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Fortsatt beredning
Skr. 2013/14:54 och motioner
Föredragande: MB

6. EU-frågor

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 februari 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2013/14:FöU8
Punkt 2: KansliPM
Punkt 3: Protokoll 2013/14:17
Punkt 4: KansliPM
Punkt 5: Utkast till betänkande 2013/14:FöU5