Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20
Datum och tid: 2014-02-25 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Vissa frågor om militär verksamhet m.m. (FöU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

4. Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall –
genomförande av kärnavfallsdirektivet (FöU10)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:69
Föredragande: KTL

5. EU-frågor

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 mars 2014 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:19
Punkt 3: Utkast till betänkande 2013/14:FöU9
Punkt 4: Utkast till betänkande 2013/14:FöU10