Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21
Datum och tid: 2014-03-04 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information från UD om Ukraina m.m.
Information (tillsammans med UU)
Utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD

2. Information från Must (ca kl. 11.30)
Information (tillsammans med UU)
Chefen för Must generalmajor Gunnar Karlson

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 mars 2014 kl. 10.00

Bilagor