Planerat tekniskt arbete

Under måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. 

Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22
Datum och tid: 2014-03-06 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Försvarsmaktens årsredovisning 2013 m.m.
Information
ÖB general Sverker Göranson, Försvarsmakten

2. Vissa frågor om militär verksamhet m.m. (FöU9)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

3. Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt
avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet (FöU10)
Justering
Proposition 2013/14:69
Föredragande: KTL

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. EU-frågor

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 mars 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: KansliPM
Försvarsmaktens årsredovisning (tryckt version till ledamöter)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:FöU9
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:FöU10
Punkt 4: Protokoll 2013/14:20, protokoll 2013/14:21
Punkt 6: KansliPM