Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-03-11 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Kärnavfallsrådet
Information om årets kunskapslägesrapport
Ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm m.fl., Kärnavfallsrådet

2. Överlåtelse av fastighet
Justering
Yttrande till SkU över prop. 2013/14:76

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-frågor

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 mars 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Pressmeddelande
Punkt 2: Förslag till yttrande skickas
elektroniskt under fredag
Punkt 3: Protokoll 2013/14:22