Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-03-20 kl. 09:30

Torsdag 2014-03-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-03-20 09:30
Plats: RÖ 5-32

1. Omställningen av Försvarsmakten
Information
Riksrevisor Jan Landahl m.fl., Riksrevisionen

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-frågor

5. Rapporter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 april kl. 09.00

Ny lokal: RÖ 5-30 (kl. 10.45-11.45)

8. Rysslands och omvärldens nästa steg i förhållande
till Ukraina
Information (tillsammans med UU)
Peter Ericson, ch UD-SP
Stefan Gullgren, ch UD-EC
Per Sjögren, ch UD-FMR

Bilagor


Punkt 1: KansliPM
Punkt 2: Protokoll 2013/14:23
Punkt 3: KansliPM
Punkt 4: KansliPM