Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:25 Torsdag 2014-03-27 kl. 09:30

Torsdag 2014-03-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25
Datum och tid: 2014-03-27 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Situationen i Ukraina (ca 09.30-10.15)
Information (tillsammans med UU)
Utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD

2. Sveriges insatser i Afghanistan -
det civila perspektivet (14.00- ca 15.00)
Information (tillsammans med UU)
Kabinettssekreterare Frank Belfrage och statssekreterare
Tanja Rasmusson, UD
Generalsekreterare Anna-Karin Johansson och
biståndschef Andreas Stefansson, Svenska
Afghanistankommittén

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 april kl. 09.00

Bilagor