Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-04-03 09:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-frågor

4. Sammansatt utrikes- och
försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet
Beslut
Prop. 2013/14:189
Föredragande: PN

5. Val av deputerade i UFöU
Beslut
Föredragande: PN

6. Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser
Fråga om yttrande till KU
Skr. 2013/14:75
Föredragande: PN

7. Berättelse om verksamheten i Europeiska
unionen under 2013 (FöU1y)
Beredning
Skr. 2013/14:115
Föredragande: MB

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 april kl. 10.00Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:24 och 2013/14:25
Punkt 3: KansliPM
Punkt 6: KansliPM
Punkt 7: Utkast till yttrande 2013/14:FöU1y