Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-04-10 kl. 08:00

Torsdag 2014-04-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-04-10 08:00
Plats: RÖ5-30 RÖ5-32

Lokal RÖ5-30

1. Sveriges insatser i Afghanistan -
det militära perspektivet (08.00)
Information (tillsammans med UU)
Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl., UD
Statssekreterare Carl von der Esch m.fl., Försvarsdepartementet
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

2. Sveriges deltagande i insats i Mali (09.00-09.30)
Information (tillsammans med UU)
Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl., UD
Statssekreterare Carl von der Esch m.fl., Försvarsdepartementet
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

--------------------------------------------------------------------

Lokal RÖ5-32

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska
unionen under 2013 (FöU1y) (10.00)
Justering
Skr. 2013/14:115 och motioner
Föredragande: MB

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser (FöU2y)
Beredning
Skr. 2013/14:75
Föredragande: PN

7. EU-frågor

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 april kl. 11.00

11. Inför kommande försvarsministermöte i EU (10.15)
(Från och med kl. 10.45 gemensamt med UU)
Information
Försvarsminister Karin Enström m.fl., Försvarsdepartementet

--------------------------------------------------------------------

Lokal RÖ5-30

12. Situationen i Ukraina -
perspektiv från Litauen (11.15-12.00)
Information (tillsammans med UU)
Ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin m.fl., UD

Bilagor


Punkt 3: Förslag till yttrande 2013/14:FöU1y
Punkt 4: Protokoll 2013/14:26
Punkt 6: Utkast till yttrande 2013/14:FöU2y
Punkt 7:
- JOIN(2014) 9
- Slutsatser från interparlamentariskt möte i Aten 3-4 april
Punkt 11:
- Dagordning inför FAC den 14-15 april
- Kommenterad dagordning inför FAC den 14-15 april