Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-04-15 11:00
Plats: RÖ 5-32 RÖ 5-30

Lokal RÖ5-32

1. Ekonomiska förutsättningar för
en fortsatt omställning av försvaret
(RiR 2014:7)
och Försvaret - en utmaning för staten (RiR 2014:8)
Information
Riksrevisor Jan Landahl m.fl., Riksrevisionen

2. Kanslimeddelanden

3. Vårändringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2013/14:99
Föredragande: MB

4. EU-frågor

5. Rapporter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april kl. 11.00

------------------------------------------------------------

Lokal RÖ5-30

8. Situationen i Ukraina -
perspektiv från Estland (12.45 - 13.30)
Information (tillsammans med UU)
Ambassadör Anders Ljunggren

Bilagor


Punkt 1: KansliPM
Punkt 3: KansliPM
Punkt 4: COM(2014) 216