Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
(FöU2y)
Justering
Skr. 2013/14:75
Föredragande: PN

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Vårändringsbudget för 2014 (FöU3y)
Beredning
Prop. 2013/14:99
Föredragande: MB

5. EU-frågor

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00Bilagor


Punkt 1: Förslag till yttrande 2013/14:FöU2y
Punkt 2: Protokoll 2013/14:27 och 28
Punkt 4: Utkast till yttrande 2013/14:FöU3y, motion
Punkt 5: KansliPM