Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Vårändringsbudget för 2014 (FöU3y)
Justering
Prop. 2013/14:99 och motioner
Föredragande: MB

2. Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté
(FOS)
Information
Ordförande Peter Lagerblad,
vice ordförande tillika rikslottachef Annette Rihagen och
sekreterare tillika generalsekreterare i Sjövärnskåren
John Fritsch, FOS

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Lag om sprängämnesprekursorer och
redovisning av krisberedskapens utveckling (FöU11)
Beredning
Prop. 2013/14:144 och motioner
Föredragande: ML

6. Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens
förmåga till uthålliga insatser (FöU12)
Beredning
Skr. 2013/14:185 och ev. motioner
Föredragande: MB

7. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2013/14:101 och ev. motioner
Föredragande: MB

8. EU-frågor

9. Rapporter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till yttrande 2013/14:FöU3y
Punkt 3: Protokoll 2013/14:29
Punkt 5: Utkast till betänkande 2013/14:FöU11
Punkt 6:
- Utkast till betänkande 2013/14:FöU12
- Ev. motioner skickas elektroniskt under fredag
Punkt 7:
- KansliPM
- Ev. motioner skickas elektroniskt under fredag