Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Lag om sprängämnesprekursorer och
redovisning av krisberedskapens utveckling (FöU11)
Justering
Prop. 2013/14:144 och motioner
Föredragande: ML

2. Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (FöU12)
Justering
Skr. 2013/14:185 och motion
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-frågor

6. Rapporter

7. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2013/14:FöU11
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:FöU12
Punkt 3: Protokoll 2013/14:31
Punkt 4: kansliPM