Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Fredag 2014-08-22 kl. 10:00

Fredag 2014-08-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-08-22 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Insatser och utmaningar vid skogsbranden i
Västmanland - de drabbade kommunernas perspektiv
Information
Företrädare från berörda kommuner

2. Länsstyrelsen presenterar sitt perspektiv
med anledning av skogsbranden
Information
Företrädare från Länsstyrelsen i Västmanlands län

3. Centrala aktörer presenterar sina perspektiv
med anledning av skogsbranden

Information
Företrädare från Försvarsdepartementet
Företrädare från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
Företrädare från Försvarsmakten
Företrädare från Kustbevakningen
Företrädare från SOS Alarm

Bilagor


Punkterna 1-3:
KansliPM
Program
Kommittédirektiv (länk)