Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2013/14:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4
Datum och tid: 2013-10-15 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Motioner väckta under allmänna motionstiden

4. EU-frågor

5. Budgetramen för utgiftsområde 6
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2013/14:1 och motioner
Föredragande: MB

6. Höständringsbudget för 2013
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2013/14:2 och motioner
Föredragande: MB

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:3
Punkt 4: Pm Rapport konkurrenskraftsrådet 26-27 september 2013
Punkt 5: Pm om ev. yttrande till FiU över förslag till utgiftsramar
Punkt 6: Pm om ev. yttrande till FiU över
Höständringsbudgeten 2013
Punkt 5 och 6: Protokollsutdrag 2013/14:2 från FiU