Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-03-10 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Myndighetsinformation av Försvarsexportmyndigheten
Generaldirektör Ulf Hammarström

2. Kl. 11.30 Myndighetsinformation av Inspektionen för strategiska produkter
Generaldirektör Christer Ahlström

3. Kl. 12.00 Information av Försvarsmakten om utvecklingen av Gripen E
Flygvapenchef Micael Bydén
Planeringschef Fredrik Robertsson
Överste Lars Jäderblom

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Utskottets utrikes resor

7. Anmälningar

8. Kanslimeddelanden

9. Rapporter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2015 kl. 10.00

Bilagor