Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Tisdag 2015-04-28 kl. 10:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-04-28 10:00
Plats: Förstakammarsalen

Offentlig utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020

Ordförandens inledning (5 min.)
Ordförande Allan Widman (FP)

Försvarsdepartementet (15 min.)
Regeringens förslag i propositionen om försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020
Försvarsminister Peter Hultqvist

Försvarsmakten (15 min.)
Hur möter Försvarsmakten den försvarspolitiska inriktningen av Sveriges försvar för perioden 2016–2020?
Överbefälhavaren general Sverker Göranson

Paus (10 min.)

Frågor
Riksdagens ledamöter

Vice ordförandens avslutning (5 min.)
Vice ordförande Åsa Lindestam (S)

Bilagor