Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-05-07 kl. 10:30

Torsdag 2015-05-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-05-07 10:30
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 18 maj 2015
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Vårändringsbudget för 2015
a) Ev. information från Försvarsdepartementet
b) Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2014/15:99 och ev. motioner
Föredragande: MB

3. Justering av protokoll

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU2y)
Justering
Skr. 2014/15:75
Föredragande: MB

5. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10)
Fortsatt beredning
Skr. 2014/15:84 och en motion
Föredragande: ML

6. Årsredovisning för staten 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2014/15:101
Föredragande: ML

7. EU-frågor

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Rapporter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor