Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Fråga om överlämnande av motioner till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

3. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (FöU11)
Beredning
Prop. 2014/15:109 och motioner
Föredragande: MB och ML

4. Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10)
Justering
Skr. 2014/15:84 och en motion
Föredragande: ML

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU10 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen, onsdagen den 3 juni

6. Vårändringsbudget för 2015 (FöU3y)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:99 och en motion
Föredragande: MB

7. EU-frågor

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Rapporter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 10.00

Bilagor