Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-05-21 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarets materielverk (FMV) om underhållslösningar för Gripensystemet m.m.
Lena Erixon, generaldirektör
Mats Ström, chef Logistik
AnnaClara Törnvall-Wittgren, affärsdirektör
Peter Axelsson, chef Underhåll Gripen

2. Justering av protokoll

3. Vårändringsbudget för 2015 (FöU3y)
Justering
Prop. 2014/15:99 och en motion
Föredragande: MB

4. EU-frågor

5. Anmälningar

6. Kanslimeddelanden

7. Rapporter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor