Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:37 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (FöU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:109 och motioner
Föredragande: MB och ML

3. EU-frågor

4. Anmälningar

5. Kanslimeddelanden

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.30


Bilagor