Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:38 Torsdag 2015-05-28 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38
Datum och tid: 2015-05-28 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (FöU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:109 och motioner
Föredragande: MB och ML

3. EU-frågor

4. Anmälningar

5. Kanslimeddelanden

6. Rapporter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 08.30

Bilagor