Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-06-04 kl. 08:30

Torsdag 2015-06-04 kl. 08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:39
Datum och tid: 2015-06-04 08:30
Plats: RÖ5-32

1. Kvartalsinformation och återrapport från FAC (försvar)
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (FöU11)
Justering
Prop. 2014/15:109 och motioner
Föredragande: MB och ML

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU11 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, måndagen den 15 juni

5. Kl. 9.30 Kvartalsinformation om Försvarsmakten
Överbefälhavare Sverker Göranson
Överste Niclas T Karlsson
Pressekreterare Jesper Tengroth

6. Gusp/GSFP-konferens den 4-6 september 2015

7. EU-frågor

8. Anmälningar

9. Kanslimeddelanden

10. Rapporter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni kl. 10.00

Bilagor