Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:40 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2014/15:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40
Datum och tid: 2015-06-11 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om utredningen Gränser i havet (SOU 2015:10)
Utredare, f.d. hovrättslagmannen Magnus Göransson
Sekreterare, ambassadör Helena Ödmark

2. Kl. 10. 30 Information av Riksrevisionen om gransknings-rapporten Regeringens styrning av SOS Alarm viktigt för människors trygghet (RiR 2015:11)
Riksrevisor Claes Norgren
Avdelningschef Lena Björck
Projektledare Gunilla Lundqvist
Medarbetare Gustav Hansson
Programansvarige Dimitrios Ioannidis

3. Justering av protokoll

4. Bemyndigande för subsidiaritetsärenden

5. EU-frågor

6. Anmälningar

7. Kanslimeddelanden

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Preliminärt tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00

Bilagor